Cách mở bài IELTS Speaking part 2

Điều quan trọng trong kì thi IELTS đối với Speaking và cả Writing, các em nên tạo cho riêng mình Template để khi gặp dạng đề nào, topic nào các em cũng có thể áp dụng, tránh vào phòng thi lắp ba lắp bắp nếu trúng phải đề thi khó nhé. 

1. Template introduction part 2

Lưu ý: Bắt đầu bài nói của IELTS SPEAKING PART 2 bằng 2 câu:

Câu 1: Giới thiệu chung về chủ đề đề cập
Well, the ... I want to talk about is called...., which is....., specializing....

Câu 2: Mở rộng vấn đề ra một tí
It is one of the most....

Lưu ý:

 • Các em có thể tách ra thành 2 câu riêng lẻ, hoặc gộp chung lại tất cả thành 1 câu cho Introduction cũng được, nói chung phải tùy cơ ứng biến.
 • Trong trường hợp thấy đề khó, không có nhiều từ vựng để nói thì có thể dùng chiêu Template 2 câu để kéo dài thời gian nghĩ ideas ra thêm.
 • Còn nếu gặp Topic ruột, nhiều ideas nhiều Vocabs thì có thể gộp lại hết trả lời trong 1 câu để có đất diễn tiếp những ý sau ăn điểm. 
 • Câu Introduction này tuy ngắn nhưng lại rất lợi hại khi bản thân nó đã là một câu ghép rồi, bên cạnh đó còn kết hợp cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ với v-ing.

2. Áp dụng Template introduction part 2
Maxlearn lần lượt trình bày cách áp dụng Template introduction part 2 vào 4 dạng đề thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 2

2.1. DESCRIBE AN OBJECT

2.1.1. Ví dụ 1

Xét ví dụ 1: Describe a restaurant

 • Where it is
 • How often you go to this restaurant
 • What special dishes they serve there

Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, the restaurant I want to talk about is called Pizza Hut, which is a western-style restaurant, specialising in pizza and spaghetti. It is one of the most popular and famous restaurants in VN these days.

Như các em đã thấy câu mở đầu này áp dụng đúng với Template trên kia đã trình bày:

Câu 1: Giới thiệu sơ qua

Câu 2: Mở rộng vấn đề ra một chút

2.1.2. Ví dụ 2

Xét ví dụ 2: Describe something expensive you want to buy if you have money?

Gợi ý: 

 • where you can get it?
 • How much it costs
 • What you can use it for?

Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, something expensive I want to buy is a compact vehicle called …, which is presented by …. and is currently the most popular car for fashion-conscious people 

Nhận xét:

 • Như bài này, thay vì chỗ trong Template là "..., specialising..." thì bài này gộp chung luôn thành "... and is currently..." để Introduction ngắn gọn hơn. 
 • Nói chung, Template là như vậy nhưng các em phải biết cách tùy cơ ứng biến, luyện tập nhiều lần để ráp vào bài nói cho xịn nhé.

2.2. DESCRIBE A PERSON

Xét ví dụ: Describe a famous person
Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, the famous person I wanna talk with you about is…, who used to be a world-renowned singer, dancer, performer, entertainer and the King of Pop

2.3. DESCRIBE A PLACE

Xét ví dụ: Describe your favourite shop
Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, my most favourite shop is called…, which is actually a website, specialising in selling books 

Lưu ý: Có thể biến hóa Template đi một chút như bài mẫu ở trên, nhưng cũng nhớ phải có các yếu tố phụ để ghi điểm là Mệnh đề quan hệ và rút gọn mệnh đề quan hệ nhé!

2.4. DESCRIBE AN EVENT

Xét ví dụ 1: Describe an exciting experience
Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, the exciting experience I wanna tell you about happened several years ago when I was studying in university. In fact, I was on a basketball team with some of my classmates.

Xét ví dụ 2: Describe a conversation over the telephone
Template introduction part 2 sẽ như sau: Well, the telephone conversation I want to tell you about is a telephone interview I had several months ago when I was talking with a guy called…, the representative from…..

Lưu ý:

 • Đọc kĩ 2 ví dụ ở trên thì có thể thấy rõ sự linh động của việc áp dụng Template này.
 • Ở ví dụ 1&2: thay vì dùng mệnh đề quan hệ, which is như mẫu và , v-ing thì người nói chuyển qua thành mệnh đề quan hệ when ....