Các bước học IELTS hiệu quả tại nhà

  • Bước 1. Nắm các dạng đề thường gặp trong IELTS LISTENING
  • Bước 2. Làm 1 đề thi thử IELTS LISTENING hoàn chỉnh xác định band điểm hiện tại và đang yếu dạng nào trong các dạng thường gặp
  • Bước 3. Bắt đầu luyện theo chuyên đề các câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING
  • Bước 4. Xen kẽ luyện chuyên đề câu hỏi thường gặp, làm đề thi thử đo lường sự tiến bộ
  • Bước 5. Không làm qua loa, ưu tiên chất lượng > số lượng
  • Bước 6: Lúc nghe cố gắng nghe như đi thi (1 lần duy nhất, không tua đi tua lại)
  • Bước 7: Làm đi làm lại câu mình làm sai, đến khi nào nghe đúng đáp án thì thôi
  • Bước 8: Trong quá trình nghe, thắc mắc chỗ nào, take note lại ngay bài làm để giáo viên giải đáp thắc mắc.
  • Bước 9: Sau lần nghe thứ 3-4, cố gắng giải thích các đáp án sai
  • Bước 10: Sau khi đã check đáp án, nghe lại xem còn chỗ nào thắc mắc không và hỏi giáo viên