Từ vựng chủ đề Sports trong IELTS Writing Task 2

 • an athletics meeting: sự kiện thể thao
 • a football fan: một fan hâm mộ bóng đá
 • a fitness programme: chương trình thể dục
 • a football match: trận đấu bóng đá
 • a football season: mùa bóng đá
 • a personal trainer: huấn luyện viên cá nhân
 • a strong swimmer: kình ngư
 • being out of condition: mất dáng, không cân đối
 • sports facilities: thiết bị thể thao
 • strenuous exercise: luyện tập thể thao
 • to get into shape: có dáng/thân hình chuẩn
 • to keep fit: giữ dáng chuẩn
 • to go jogging: đi bộ thể dục
 • expand  your social circle 

Các môn thể thao:

 • Athletics: điền kinh
 • Skydiving: nhảy dù
 • Billards: môn bi da
 • Jogging: chạy bộ
 • Mountain climbing
 • Backstroke: bơi ngửa
 • Breaststroke: bơi ếch
 • Dog-paddle: bơi chó
 • Butterfly: bơi bướm
 • Hiking: đi bộ đường dài
 • Skiing: Trượt tuyết
 • Elimination series: vòng đấu loại 
 • Cheerleader: Hoạt náo viên
 • Snorkelling = scuba-diving: Lặn biển với ống thở
 • Kicking shuttlecock: đá cầu
 • Trophy: cúp
 • Gymnasium: phòng tập thể dục