Độ dài câu trả lời IELTS Speaking Part 1-2-3

I. Vì sao cần nắm vững độ dài trả lời IELTS SPEAKING Part 1 - 2- 3 ?
IELTS SPEAKING không phải cứ trả lời dài thật dài là tốt, mà phải trả lời hợp lí về  độ  dài  theo từng  part

1. Có nên trả lời ngắn & nhát gừng?
Việc trả lời quá ngắn trong IELTS SPEAKING PART 1-2-3 là cực kì nguy hiểm, dẫn đến việc giám khảo muốn chấm cũng không biết chấm điểm các thí sinh điểm gì, vì câu trả lời quá ngắn. 

Phải nắm vững 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING, qua đó có thể thấy trả lời dài vừa  đủ  sẽ giúp các thí sinh phô diễn từ vựng, khả năng kết nối câu và ngữ pháp. 
Trả lời nhát gừng, Yes hay No trong IELTS SPEAKING PART 1 là điều nên tránh.

2. Có nên trả lời thật dài & lê thê?
Đối lập với việc trả lời 1 câu trong IELTS SPEAKING PART 1, là việc có nhiều thí sinh trả lời quá dài, việc này cũng rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến bố cục của bài trả lời nhé.

Nhất là khi thí sinh trả lời dài thường sẽ không biết mình đã trả lời cái gì, trả lời đến đâu. 

II. Độ dài nên trả lời IELTS SPEAKING

1. Part 1
Đối với IELTS SPEAKING PART 1, xin lưu ý thí sinh nên trả lời tầm 2-3 câu, và nên ưu tiên trả lời câu ghép.

Tránh tuyệt đối không trả lời nhát gừng kiểu Yes, No, I am a student và không đưa thêm bất kì thông tin gì nhằm mở rộng câu trả lời của mình 

Không nên trả lời trên 4 câu, như vậy thì quá là dài nhé

Tham khảo 1 câu trả lời mẫu của thầy Simon nhé:

Do you live in a house or an apartment?
I live in a semi-detached house with three bedrooms in a suburb of Manchester. I've lived there for just over a year. 

2. Part 2
Trong IELTS SPEAKING PART 2, xin lưu ý thí sinh nên bám sát vào 4 câu hỏi trong cue card để mà trả lời, tránh trả lời tràng giang đại hải. 

Nên chia Part 2 thành những phần sau đây, bám sát vào 4 câu hỏi:

Mở đầu bài nói + Trả lời câu hỏi số 1: Phần 1 này thí sinh nên luyện tập trong vòng 25 giây và nên tạo cho riêng mình 1 template dùng cho mọi bài Part 2, thay vì sử dụng mỗi bài, một kiểu sẽ rất mất thời gian --> Độ dài nên từ 1-2 câu, tối ưu nhất là nên 1 câu 

  • Trả lời câu hỏi số 2 --> Độ dài nên từ 1-2 câu, tối ưu nhất là nên 1 câu
  • Trả lời câu hỏi số 3 --> Độ dài nên từ 1-2 câu, tối ưu nhất là nên 1 câu
  • Trả lời câu hỏi số 4: Thông thường đây là câu hỏi WHY và thí sinh nên ưu tiên cho câu hỏi cuối cùng này, nên chia bố cục cho câu hỏi why như sau:

Main idea 1 >> Supporting idea >> Example 
Main idea 2 >> Supporting idea >> Example  ==> Như vật câu số 4 thí sinh nên trả lời tầm 6 câu nhé, trong trường hợp gặp đề khó không thể nghĩ ra được 2 main idea, các em có thể linh động 1 main idea, có 2 supporting ideas và 2 ví dụ để đảm bảo bài của mình không quá ngắn.

Như vậy, trong IELTS SPEAKING PART 2, tổng cộng thí sinh nên trả lời tầm 11 câu nhé, phải luyện tập nhiều để có thể trả lời kịp trong 2 phút.

3. Part 3
Đối với IELTS SPEAKING PART 3, xin lưu ý việc quan trọng nhất là thí sinh không được trả lời chỉ 1 câu, nhát gừng không mở rộng thêm được ý vì Part 3 yêu cầu cao hơn Part 1 nên việc trả lời 1 câu là không thể được, thí sinh cố gắng mở rộng câu trả lời dài nhất có thể nhé.

Đối với IELTS SPEAKING PART 3, về độ dài câu thí sinh sẽ trả lời tùy theo từng dạng câu hỏi, tuy nhiên mỗi idea đưa ra luôn nên đi theo bố cục sau: Main idea >> Supporting idea >> Example

Nên trả lời mỗi câu hỏi bằng từ 5-6 câu với bố cục chặt chẽ và ngữ pháp phức tạp hơn ở phần 1.