Để đạt IELTS 7.0 Writing, Speaking nên học từ vựng đao lo búa lớn?

Có nên dùng từ vựng "đao to búa lớn"?

1. Thay vì tập trung học những từ đao to búa lớn, hãy tập trung học từ vựng dành riêng cho Topic đó
Một lỗi sai thường gặp thường thấy của những bạn luyện thi IELTS, nhất là những bạn đặt target cao là thường dùng rất nhiều từ khó, dẫn đến bài viết hoặc bài nói của các bạn rất mất tự nhiên và gây khó hiểu. 

Trước tiên, thí sinh nắm vững tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING cũng như tiêu chí chấm thi IELTS WRITING trong đó sẽ đặc biệt lưu ý đến việc học từ vựng tập trung cho từng topics.

Không tập trung học những từ vựng quá khó, quá ít gặp, không liên quan vào một topic cụ thể nào đó. 

Tập trung học từ vựng theo từng topics, ví dụ như IELTS SPEAKING đang tập trung nói về chủ đề Environment, thì sẽ đạt điểm cao nếu dùng được nhiều từ vựng academic liên quan trực tiếp đến Topic Environment, không phải cứ dùng những từ vựng khó, ngoài lề, không liên quan gì đến Topic Environment. 

Mặc dù không thể phủ nhận những từ vựng cơ bản và thường dùng nên biết trong IELTS WRITING và cả IELTS SPEAKING, tuy nhiên nên tập trung dành sức lực soạn thật kĩ sổ tay từ vựng ngay trong quá trình học, tuyệt đối không đợi đến lúc sát ngày thi mới học nhé.

2. Idioms & Phrsal verbs không dùng IELTS Writing mà chỉ khuyến khách dùng IELTS Speaking
Idioms và Phrasal Verb được tính là informal không trang trọng nên sẽ không dùng trong IELTS WRITING, mặc dù rất nhiều bạn muốn dùng idioms để diễn vào bài IELTS WRITING tuy nhiên việc này là không nên. 

Dùng quá nhiều IDIOMS và PHRASAL VERBS dẫn đến lạm dụng thì cũng không tốt trong IELTS SPEAKING, chỉ dùng những từ mình hiểu, hợp với ngữ cảnh, bài part thì dùng 1 idioms, 1-2 phrasal verbs là được rồi đừng dùng nhiều quá sẽ làm bài nói mất tự nhiên.

3. Từ & Ngữ nên biết IELTS Writing
Ngoài từ vựng theo từng Topic là việc thí sinh nên học, dĩ nhiên với IELTS thí sinh cần phải nắm những từ và ngữ cơ bản, thường xuyên được diễn giải trong bài viết cũng như bài nói của mình.

4. Tập trung học từ vựng theo từng Topic cho IELTS Writing, Speaking bằng cách làm thật kĩ dổ tay từ vụng
Tầm quan trọng của làm sổ tay từ vựng trong IELTS SPEAKING, WRITING, không những chỉ làm mà các bạn nên ôn đi ôn lại, các bạn học sinh sẽ tập trung làm sổ tay ở mỗi topic writing và speaking, giáo viên chấm kĩ lưỡng để chắc chắn các bạn học đúng từ, không lan man và các bạn phải ôn đi ôn lại hằng ngày thì mới nhớ lâu được.