1. Bấm giờ. Ai cũng biết part 2 có 1 phút chuẩn bị (bấm giờ 1 phút) và 2 phút để nói (bấm giờ 2 phút) khi nói, tập trung vào những gì mình nói, đừng nhìn đồng hồ quá nhiều ko bị rush dẫn đến sai sót.

2. Nếu bạn nói chưa đủ 2 phút, chứng tỏ bài của bạn đang thiếu Length và Coherence, xem lại Structure của bài nói + Gợi ý cue card đã đưa. Mỗi gợi ý trả lời 2-3 ý là ổn.

3. Nếu bạn nói dài hơn 2 phút, càng tốt nhưng đừng quá dài. Khi đi thi thật, giám khảo sẽ tự động ngắt lời bạn nếu nói dài hơn 2 phút, và sẽ hỏi thêm 1 câu hỏi phụ trong Part 2 nếu bạn trả lời không rõ ràng, thiếu ý.

4. Luyện tập theo 5 topic chính: things, places, people, events, activities. Tips của mình dành cho những bạn lười/ không có thời gian như sau. Bạn cần chuẩn bị vocab + idea. Tips ở đây là chuẩn bị 1 ăn 2, ví dụ miêu tả "teacher" bạn có thể áp dụng luôn cho chủ đề "Describe a person who teach you an important thing" hoặc "Describe a person you spend most time with"

Things: 1 món đồ bạn thích (tuổi thơ, được tặng…), 1 loại quần áo/trang phục

People: 1 người bạn thân thiết (thầy giáo, người trong gia đình….), 1 người bạn hoặc người nào có kỷ niệm sâu sắc

Events: 1 lần bạn cảm thấy không thoải mái (event bị delay, được ng khác xin lỗi…), 1 lần bạn cảm thấy tuyệt vời (1 chuyến đi thú vị, 1 lần xem hòa nhạc…)

Places: 1 nơi mang tính lịch sử (bảo tàng, cổ kính, di tích…), 1 nơi hiện đại (màu sắc, vui tươi…)

Activities: 1 trò chơi (indoor, outdoor, chơi dưới nước, trên cạn, chơi hồi nhỏ….), 1 lần bạn học điều gì đó (học chơi thể thao, học ngôn ngữ, học cách làm việc nhóm…)

5. Nhìn lại trong bài nói part 2 của bạn có những điều này không?

+ Ngữ pháp Grammar: có đa dạng thì không, có câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, bị động… không?

+ Vocab Từ vựng: có less common không, có phrasal verbs, collocations không?

+ Những idea của mình: có 1 trong những điều sau không?

- Benefits

- Examples

- Comparison with others/with other cases/ with the past

- Popularity

6. Để đảm bảo tiêu chí Fluency bạn có thể cân nhắc áp dụng cấu trúc sau (mình tham khảo trong sách Speaking Mat Clark)

+ Ưu điểm: không cần suy nghĩ (vì bạn sẽ phải học thuộc cấu trúc này), đảm bảo nói lưu loát, đảm bảo đủ 2 phút, không sai grammar nhiều

+ Nhược điểm: không dành cho những bạn trí nhớ kém, không sáng tạo, hơi cứng nhắc

Ví dụ đề bài: Describe a famous person you would like to meet

You should say:

- Who the person is

- Why he/she is famous

- Why you would like to meet this celebrity

- What you would like to do if you met this person.

Cấu trúc bài nói như sau:

Describe a famous person you would like to meet

- Bạn nói: Today I'd like to tell you about a famous person that I would like to meet

Who the person is

- Bạn nói: So to begin with, in reply to the initial point of who the person is, and my choice is going to be...(câu trả lời của bạn - tên người nổi tiếng đó)

Why he/she is famous

- Bạn nói: Going on to my next point which is why he is famous, and what I need to emphasize here is that…. (câu trả lời của bạn – vì sao người đó nổi tiếng)

Why you would like to meet this celebrity

- Bạn nói: And now with reference to why I would like to meet this celebrity, the point I want to make here is that….. (câu trả lời của bạn – tại sao bạn muốn gặp người này)

What you would like to do if you met this person

- Bạn nói: As a final point, if time permits, I'd like to bring in the point of what I would like to do if I met him, really I should mention that…. (câu trả lời của bạn – bạn sẽ làm gì nếu gặp người này)

7. Chốt lại, nếu bạn đang ở trình độ căn bản nhất thì khi gặp đề bài trên bạn cũng có thể nói được như sau:

Today I'd like to tell you about a famous person that I would like to meet. So to begin with, in reply to the initial point of who the person is, and my choice is going to be Sơn Tùng MTP. Going on to my next point which is why he is famous, and what I need to emphasize here is that he has an amazing style and his voice is incredible. And now with reference to why I would like to meet this celebrity, the point I want to make here is that he gives me a lot of energy when I hear his song, and I am inspired by him to follow my dream to become a singer. As a final point, if time permits, I'd like to bring in the point of what I would like to do if I met him, really I should mention that I will give him a hug and say thank you for always taking care of his fans and inspiring young people to be creative and just do what they love.

Nhớ bấm giờ xem được khoảng bao nhiêu phút nhé, nếu khoảng hơn 1 phút thì Okay, giờ nhiệm vụ của bạn là mỗi câu trên thêm vào 1-2 ý nữa là được.

(Sưu tầm)