Cách làm dạng Matching Name (thuộc Classification) IELTS READING

1. Yêu cầu của dạng Matching Names
(Tìm ra người nào phát ngôn ra quan điểm nào trong câu hỏi)

1.1. Dạng matching names thuộc dạng Classification
Maxlearn có hướng dẫn cách làm chung dạng Classification IELTS READING

1.2. Yêu cầu dạng matching names

Lưu ý:

  • Sẽ được cho một list các tên người đã xuất hiện trong bài đọc (thường là chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu)
  • Phải nối mỗi tên với một câu statement đúng về việc anh ta đã nói hay đã làm.

2. Lưu ý với dạng Matching Names

Lưu ý:

  • Những câu statement này hoàn toàn đã được nhắc đến trong bài đọc, và số lượng statement và số lượng tên thường không bằng nhau 
  • Cần nhớ rằng các bài đọc của IELTS luôn là mang tính academic nên tên thường dùng là surnames. 
  • Maxlearn lấy ví dụ nếu tên của người đó là Robert Smith, có thể sẽ không tìm thấy tên “Robert” trong passage, vì vậy hãy tìm tên “Smith”
  • Thông thường đáp án của câu hỏi sẽ xuất hiện theo thứ tự bài đọc, tức là nếu đáp án câu 1 ở Passage A, đáp án câu 3 ở Passage B thì đáp án câu 2 phải ở khoảng giữa dưới đáp án câu 1 và đáp án câu 3 

3. Từng bước làm dạng Matching Name

3.1. Đọc lướt câu hỏi và khoanh tròn các tên riêng trong câu hỏi

3.2. Tìm tất cả các tên trong passage
Đọc lướt toàn bộ passage thật nhanh chóng để tìm tên riêng được nhắc đến trong câu hỏi

Lưu ý: 

  • Không đọc đoạn text mà chỉ tìm kiếm tên người thôi và khoanh tròn tất cả các tên được yêu cầu xuất hiện ở những vị trí nào trong bài đọc.
  • Nên khoanh tròn dễ thấy, để sau khi đọc câu hỏi thì lật lại xác định tên cho nhanh

3.3. Khi khoanh vùng được tên có trong câu hỏi, quay lại đề bài đọc kĩ câu hỏi để chọn đáp án

Lưu ý: Lúc này sẽ là lúc đối chiếu keywords trong câu hỏi và trong bài bài đọc với nhau để tìm cho ra đáp án đúng 

3.4. Làm câu dễ trước, câu khó sau, nếu khó quá không làm được thì bỏ qua

Lưu ý:

  • Có những tên chỉ xuất hiện duy nhất trong một passage, có những tên lại xuất hiện 3 lần trong 3 passage khác nhau. 
  • Việc nối những tên chỉ xuất hiện 1 lần với statement chắc hẳn dễ hơn so với tên xuất hiện 3 lần nên hãy bắt đầu với những tên xuất hiện 1 lần trước.

3.5. Khi đã nối được 1 đáp án, hãy đánh dấu đáp án đã được dùng

Lưu ý: Mỗi đáp án thường chỉ được dùng 1 lần, đánh dấu như vậy giúp loại trừ dễ dàng hơn ở các câu sau.