Lộ trình IELTS cho người mới bắt đầu được thiết lập như thế nào?

Đến với Maxlearn bạn sẽ được:

  • Xác định nhu cầu học IELTS, làm bài kiểm tra đầu vào để xác định khả năng và tư vấn khóa học phù hợp của từng học viên. Maxlearn có các khóa học online và offline, sắp xếp theo lịch rảnh của học viên.
  • Học viên được học các khóa học phù hợp với năng lực bản thân, Maxlearn theo sát học viên qua từng giai đoạn. Từ giai đoạn học lại các kiến thức cơ bản đến ôn luyện các kỹ năng của dạng bài thi IELTS. Với học viên mất gốc, học viên được học khóa Beginner với 42h giáo viên chính và 28h trợ giảng. Sau khi kết thúc khóa Beginner, học viên sẽ học sang khóa thứ 2 - General English với 42h giáo viên chính và 28h trợ giảng. Chuyển sang giai đoạn 3, thường là khóa IELTS 4.5 hoặc 5.0 tùy theo mục tiêu của học viên, cũng với 42h giáo viên chính và 28h trợ giảng.
  • Học viên được học 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dưới sự giảng dạy của giáo viên và trợ giảng. Mô hình lớp học nhỏ từ 1 - 5 học viên, tăng sự tương tác giữa giáo viên, trợ giảng và học viên.
  • Học viên được làm bài kiểm tra định kỳ. Qua đó, trung tâm có thể đánh giá, củng cố lại năng lực cho học viên một cách sát sao hơn.
  •  Báo cáo học tập được gửi cho phụ huynh/học viên cập nhật theo tuần để nắm rõ được tình hình học tập.