IELTS writing task 1 dạng line là một trong những dạng đề rất thường gặp trong bài thi IELTS writing task 1. Hôm nay, thầy giáo Lê Hải Đoàn - giáo viên của trung tâm sẽ chữa 1 bài mẫu dạng đề này nhé.

Các bạn hãy like và subcribe để nhận được nhiều bài học IELTS bổ ích từ Maxlearn!