Video bí quyết thi IELTS

Maxlearn chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng MIX

Maxlearn chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng MIX

Admin - 03/11/2022
0
Xin chào các bạn! Hôm nay Maxlearn xin gửi các bạn bài chữa về kĩ năng IELTS Writing task 1 dang Mix. Bài chữa do giáo viên Lê Hải Đoàn hướng dẫn.
Maxlearn chữa bài writing task 1 dạng Bar Chart

Maxlearn chữa bài writing task 1 dạng Bar Chart

Admin - 21/10/2022
0
Xin chào! Hôm nay Maxlearn xin gửi đến các bạn bài chữa Writing task 1 dạng Bar Chart. Bài chữa do giáo viên Lê Hải Đoàn hướng dẫn.
Maxlearn chữa bài Writing Task 1 Cam 17 Test 2 dạng Mixed Chart

Maxlearn chữa bài Writing Task 1 Cam 17 Test 2 dạng Mixed Chart

Admin - 22/09/2022
0
Xin chào! Hôm nay Maxlearn sẽ gửi đến các bạn bài chữa Writing Task 1 Cam 17 Test 2 dạng Mixed Chart. Bài do giáo viên Lê Hải Đoàn hướng dẫn.
Maxlearn: Chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

Maxlearn: Chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

Admin - 05/09/2022
0
IELTS Writing Task 1 dạng Process là một dang khó nhằn trong bài thi IELTS. Hôm nay, giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn một bài mẫu về dạng này nhé!
Maxlearn chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng Maps

Maxlearn chữa bài IELTS Writing Task 1 dạng Maps

Admin - 04/08/2022
0
Xin chào các bạn! Hôm nay Maxlearn xin gửi các bạn bài chữa về kĩ năng writing task 1 của IELTS dạng Maps. Bài do giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm trình bày. Bài chữa hướng dẫn các bạn bố cục 1 bài viết writing task 1 và các tips để được điểm cao của bài viết writing task 1 của IELTS dạng Maps.
Maxlearn chữa bài Reading Cam 10 - Test 1

Maxlearn chữa bài Reading Cam 10 - Test 1

Admin - 11/07/2022
0
Xin chào các bạn! Hôm nay giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm sẽ gửi đến các bạn bài chữa phần Reading quyển CAM 10 Test 1 nhé!
Maxlearn chữa bài Writing Task 1 dạng bar chart

Maxlearn chữa bài Writing Task 1 dạng bar chart

Admin - 30/06/2022
0
Xin chào các bạn! Hôm nay giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm sẽ gửi đến các bạn một bài chữa IELTS Writing task 1 dạng Bar chart nhé.
Maxlearn chữa bài Writing Task 1 dạng Line

Maxlearn chữa bài Writing Task 1 dạng Line

Admin - 14/06/2022
0
Writing task 1 dạng line là một dạng khá thường gặp trong bài thi viết IELTS. Hôm nay, giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm Maxlearn sẽ gửi đến các bạn bài chữa một đề Writing task 1 dạng Line nhé
Maxlearn hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Singing

Maxlearn hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Singing

Admin - 21/05/2022
0
Xin chào các bạn, hôm nay Maxlearn sẽ gửi đến các bạn bài hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 chủ đề Singing. Một chủ đề khá thú vị, các bạn đón xem nhé!
Maxlearn - Chữa bài IELTS Writing Task 1 - Process

Maxlearn - Chữa bài IELTS Writing Task 1 - Process

Admin - 13/05/2022
0
Hôm nay Maxlearn lại xin gửi đến một bài chữa dạng Process của IELTS Writing Task 1 của giáo viên Lê Hải Đoàn. Xin chúc các bạn đạt điểm cao với dạng đề này nhé!
Maxlearn - Chữa bài IELTS Writing Task 1 - Dạng Table

Maxlearn - Chữa bài IELTS Writing Task 1 - Dạng Table

Admin - 04/05/2022
0
Hôm nay giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm sẽ gửi đến các bạn bài chữa mẫu của IELTS Writing task 1 dạng Table nhé.
Maxlearn - Chữa đề Writing Task 1 - Process

Maxlearn - Chữa đề Writing Task 1 - Process

Admin - 04/05/2022
0
Writing Task 1 - Process là dạng khó nhất trong các dạng của bài thi IELTS Writing task 1. Hôm nay giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn một bài mẫu nhé.
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn hướng dẫn IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề: Free Time Activities

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn hướng dẫn IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề: Free Time Activities

Admin - 19/04/2022
0
Hôm nay giáo viên Lê Hải Đoàn của trung tâm Maxlearn sẽ gửi đến các bạn hướng dẫn bài Speaking IELTS part 1 với chủ đề rất quen thuộc và hay gặp Free time activities.
Phương pháp học từ vựng hiệu quả!

Phương pháp học từ vựng hiệu quả!

Admin - 13/04/2022
0
Hôm nay thầy giáo Lê Hải Đoàn của trung tâm ngoại ngữ Maxlearn sẽ chia sẻ cho các bạn các Phương Pháp học từ vựng thật hiệu quả nhé.
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Reaing Cam 9 - Passage 2: Is there any body out there?

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Reaing Cam 9 - Passage 2: Is there any body out there?

Admin - 05/04/2022
0
Hôm nay Trung tâm Maxlearn sẽ gửi đến các bạn bài chữa kĩ năng reading trong quyển Cam 9 - Passage 2: Is there any body out there?
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn chữa bài Unit 7 - Sách Complete IELTS Band 5.0 - 6.0

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn chữa bài Unit 7 - Sách Complete IELTS Band 5.0 - 6.0

Admin - 28/03/2022
0
Hôm nay thầy giáo Lê Hải Đoàn của trung tâm ngoại ngữ Maxlearn sẽ chữa bài unit 7 của sách Complete 5.0 - 6.5. Chủ đề: Relationship
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Writing Task 1 dạng Table

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Writing Task 1 dạng Table

Admin - 14/03/2022
0
Đây là dạng bài khá phổ biến trong bài thi IELTS Writing task 1. Hôm nay thầy giáo Lê Hải Đoàn của trung tâm Maxlearn sẽ chữa một bài mẫu dạng Table nhé.
Trung Tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Writing Task 1 dạng Pie Chart

Trung Tâm ngoại ngữ Maxlearn - Chữa bài Writing Task 1 dạng Pie Chart

Admin - 08/03/2022
0
Hôm nay Maxlearn lại tiếp tục gửi đến các bạn bài chữa WRITING TASK 1 DẠNG PIE CHART nhé.  
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Các cách Paraphrase đơn giản trong tiếng Anh

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Các cách Paraphrase đơn giản trong tiếng Anh

Admin - 04/03/2022
0
Xin chào các bạn! Paraphrase là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn phải giữ được ý nghĩa gốc của đoạn văn. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết trong bài thi IELTS, đặc biệt là bài thi viết.
Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Mirror

Trung tâm ngoại ngữ Maxlearn - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Mirror

Admin - 22/02/2022
0
Hôm nay, Maxlearn sẽ gửi đến các bạn bài mẫu IELTS speaking part 1 một chủ đề khá thú vị trong IELTS speaking part 1: Mirror.