NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

+Các khóa học tiếng Anh UPC được xác nhận bởi NEAS Australia  (National English Language Teaching Accreditation Scheme Limited-  Tổ chức Chứng nhận Đào tạo tiếng Anh Quốc gia) và được hầu hết các cơ sở giáo dục Úc,các trường đại học và sau đại học công nhận.

+Chứng chỉ Tiếng Anh của UPC sẽ có giá trị trong vòng 2 năm sau khi kết thúc chương trình học tại MAXLEARN.

+Khóa học có 5 cấp độ: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper

Intermediate and Advanced. Sau khi hoàn thành thành công mỗi cấp độ, sinh viên có thể tăng 0.5 điểm IELTS.

+Mỗi cấp độ (10 tuần) bao gồm 180 giờ học cộng với 20 giờ đánh giá.

ĐẦU VÀO

- Cơ hội kết nối với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

- Nhiều khóa học đa dạng cho sinh viên địa phương.

- Một môi trường dễ chịu và tiện nghi sẽ giúp bạn đạt được bằng cấp trong thời gian ngắn nhất.

- Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội  làm việc sau tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học đại học.

- Các giáo viên và giảng viên có trình độ chuyên môn và được cập nhật thường xuyên các kỹ năng để theo kịp những ý tưởng và kỹ thuật mới.

- Cơ sở được trang bị tốt với phòng giảng, phòng máy tính hiện đại, khu sinh viên chung, nhà bếp được trang bị tốt và không gian riêng để gặp gỡ giáo viên và quản lý của sinh viên.

- Khoa Chăm sóc Trẻ em có các cơ sở nhóm chơi, nơi sinh viên có thể tương tác với trẻ em và tích lũy kinh nghiệm.

- Các chuyến dã ngoại được tổ chức thường xuyên.

LỘ TRÌNH HỌC

- Cơ hội kết nối với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

- Nhiều khóa học đa dạng cho sinh viên địa phương.

- Một môi trường dễ chịu và tiện nghi sẽ giúp bạn đạt được bằng cấp trong thời gian ngắn nhất.

- Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội  làm việc sau tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học đại học.

- Các giáo viên và giảng viên có trình độ chuyên môn và được cập nhật thường xuyên các kỹ năng để theo kịp những ý tưởng và kỹ thuật mới.

- Cơ sở được trang bị tốt với phòng giảng, phòng máy tính hiện đại, khu sinh viên chung, nhà bếp được trang bị tốt và không gian riêng để gặp gỡ giáo viên và quản lý của sinh viên.

- Khoa Chăm sóc Trẻ em có các cơ sở nhóm chơi, nơi sinh viên có thể tương tác với trẻ em và tích lũy kinh nghiệm.

- Các chuyến dã ngoại được tổ chức thường xuyên.

CAM KẾT KHOÁ HỌC

- Cơ hội kết nối với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

- Nhiều khóa học đa dạng cho sinh viên địa phương.

- Một môi trường dễ chịu và tiện nghi sẽ giúp bạn đạt được bằng cấp trong thời gian ngắn nhất.

- Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội  làm việc sau tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học đại học.

- Các giáo viên và giảng viên có trình độ chuyên môn và được cập nhật thường xuyên các kỹ năng để theo kịp những ý tưởng và kỹ thuật mới.

- Cơ sở được trang bị tốt với phòng giảng, phòng máy tính hiện đại, khu sinh viên chung, nhà bếp được trang bị tốt và không gian riêng để gặp gỡ giáo viên và quản lý của sinh viên.

- Khoa Chăm sóc Trẻ em có các cơ sở nhóm chơi, nơi sinh viên có thể tương tác với trẻ em và tích lũy kinh nghiệm.

- Các chuyến dã ngoại được tổ chức thường xuyên.

THÀNH TÍCH CỦA HỌC VIÊN

VIDEO CỦA HỌC VIÊN

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

THƯ TAY CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ