NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thời lượng: 29 Bài

Nhập học: N/A

Hình thức đào tạo: N/A

Cơ sở: N/A

Học phí: N/A

1,999,000
Mua ngay

Khóa học IELTS 5.0/5.5 phần 1 được thiết kế để học viên làm quen với cấu trúc đề thi IELTS, sau đó tiếp cận vào 2 kỹ năng của kỳ thi IELTS: Nói, Viết. Học viên được tiếp cận và luyện tập thêm các dạng bài và chủ đề hiếm gặp trong IELTS; nâng cao vốn từ vựng 300 từ IELTS học thuật. Học viên cũng sẽ được luyện trả lời Speaking Part 1 & 2 nâng cao + hướng dẫn cách trả lời part 3, cách viết Writing Part 1.2 theo mẫu đạt điểm cao. Kết thúc khóa học, bạn có thể tự tin làm bài thi Writing và Speaking để đạt được tối thiểu đầu ra 5.0.

Bạn sẽ học được gì?

  • Bạn sẽ hiểu được cấu trúc đề thi IELTS
  • Thành thạo kỹ năng xử lý các dạng bài và chủ đề hiếm gặp trong bài thi
  • Tích lũy +300 từ vựng học thuật
  • Tự tin đạt tối thiểu đầu ra IELTS 5.0

Nội dung khóa học

Phần 1: Kĩ năng Speaking

Bài 1: Giới thiệu tổng quan Speaking part 1.2.3 + 4 tiêu chí chấm điểm speaking

Bài 2: Topic : Describe a person

Bài 3: Topic : Describe a place

Bài 4: Topic : Describe an activity

Bài 5: Topic : Describe an event

Bài 6: Topic : Describe a trip

Bài 7: Topic Education: Describe a favorite subject, educational channel and educational trip

Bài 8: Topic : Technology - Describe an object

Bài 9: Topic : Environtment / Describe an animal/ garden/ polluted area

Bài 10: Topic: Health - Describe a time you were sick

Phần 2: Kĩ năng Writing

Bài 11: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 1

Bài 12: Writing task 1 - Viết bài dạng line chart

Bài 13: Writing task 1 - Viết bài dạng bar chart

Bài 14: Writing task 1 - Viết bài dạng Pie chart

Bài 15: Writing task 1 - Viết bài dạng Table

Bài 16: Writing task 1 - Chữa bài mixed charts

Bài 17: Writing task 1 - Dạng process - quy trình sản xuất

Bài 18: Writing task 1 - Dạng process - quy trình tự nhiên

Bài 19: Writing task 1 - chữa bài dạng maps - bản đồ

Bài 20: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 2

Bài 21: Dạng bài writing task 2: opinion

Bài 22: Dạng bài writing task 2: opinion (cont)

Bài 23: Dạng bài writing task 2: discussion

Bài 24: Dạng bài writing task 2: discussion (cont)

Bài 25: Dạng bài writing task 2: Advantages and disadvantages

Bài 26: Dạng bài writing task 2: Advantages and disadvantages (cont)

Bài 27: Dạng bài writing task 2: Causes and solutions

Bài 28: Dạng bài writing task 2: Causes and solutions (cont)

Bài 29: Dạng bài writing task 2: Causes and effects

THÀNH TÍCH CỦA HỌC VIÊN

VIDEO CỦA HỌC VIÊN

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

THƯ TAY CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ