NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

399,000
Mua ngay

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ hiểu được cấu trúc đề thi IELTS
  • Thành thạo kỹ năng xử lý các dạng bài và chủ đề hiếm gặp trong bài thi
  • Tích lũy +300 từ vựng học thuật
  • Tự tin đạt tối thiểu đầu ra IELTS 5.0

Nội dung khóa học

Phần 1: Kĩ năng Speaking

Bài 1: Giới thiệu tổng quan Speaking part 1.2.3 + 4 tiêu chí chấm điểm speaking

Bài 2: Topic : Describe a person

Bài 3: Topic : Describe a place

Bài 4: Topic : Describe an activity

Bài 5: Topic : Describe an event

Bài 6: Topic : Describe a trip

Bài 7: Topic Education: Describe a favorite subject, educational channel and educational trip

Bài 8: Topic : Technology - Describe an object

Bài 9: Topic : Environtment / Describe an animal/ garden/ polluted area

Bài 10: Topic: Health - Describe a time you were sick

Phần 2: Kĩ năng Writing

Bài 11: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 1

Bài 12: Writing task 1 - Viết bài dạng line chart

Bài 13: Writing task 1 - Viết bài dạng bar chart

Bài 14: Writing task 1 - Viết bài dạng Pie chart

Bài 15: Writing task 1 - Viết bài dạng Table

Bài 16: Writing task 1 - Chữa bài mixed charts

Bài 17: Writing task 1 - Dạng process - quy trình sản xuất

Bài 18: Writing task 1 - Dạng process - quy trình tự nhiên

Bài 19: Writing task 1 - chữa bài dạng maps - bản đồ

Bài 20: Giới thiệu tổng quan Ielts writing task 2

Bài 21: Dạng bài writing task 2: opinion

Bài 22: Dạng bài writing task 2: opinion (cont)

Bài 23: Dạng bài writing task 2: discussion

Bài 24: Dạng bài writing task 2: discussion (cont)

Bài 25: Dạng bài writing task 2: Advantages and disadvantages

Bài 26: Dạng bài writing task 2: Advantages and disadvantages (cont)

Bài 27: Dạng bài writing task 2: Causes and solutions

Bài 28: Dạng bài writing task 2: Causes and solutions (cont)

Bài 29: Dạng bài writing task 2: Causes and effects

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ