Hotline

Top 10 lưu ý để đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1

Ngày đăng : 25-05-2020 12:05:14

MAXLEARN xin giới thiệu Top 10 lưu ý không bao giờ được quên trong Writing Task 1, nếu muốn đạt điểm cao nhé!

Lưu ý 1: Phân biệt cách xác định thì trong IELTS WRITING TASK 1

- Nếu đề bài cho năm HIỆN TẠI, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
- Nếu đề bài không cho năm gì cả, tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
- Nếu đề bài cho năm QUÁ KHỨ, thì các em phải chia thì SIMPLE PAST
- Nếu đề bài cho năm TƯƠNG LAI, thì các em phải chia thì SIMPLE FUTURE 

Lưu ý 2: Phải dành thời gian cho câu Overall trong Task 1
Lí do là vì câu Overall là câu quan trọng nhất trong bài Writing Task 1. Nên nhiệm vụ của các em là phải viết rất có tâm câu Overall. Cách viết câu Overall chuẩn trong Writing Task 1 sẽ là như sau:

Câu Overall sẽ là câu mô tả tổng quát những đặc điểm chính của biểu đồ và các em nên viết kĩ lương câu Overall, gồm 2 câu

Lưu ý 3: Percentage/ Proportion/ Rate đều là danh từ đếm được

Ví dụ:

- It will take a few years before one will be able to observe equal proportions of men and women in sales management. 
- a high/large/significant proportion a low/small proportion
- That rates as the worst film I've ever seen.

Lưu ý 4: Phân biệt Peak ( Verb) và Peak (Noun)
Peak dùng như động từ, nếu đính kèm số liệu sẽ đi với giới từ AT

Ví dụ: Official figures show unemployment peaked in November.
Pentagon Spending on Tech May Peak at $46.4B in 2019
Peak dùng như danh từ sẽ đi với giới từ OF  - to reach the peak of sth

Ví dụ: Pentagon Spending on Tech May Reach its peak of $46.4B in 2019

Lưu ý 5: Figure luôn đi với giới từ FOR

- Use "the number of + plural noun" e.g. the number of visitors.
- Don't use it to describe percentages or uncountable nouns e.g. money.

amount

- Use "the amount of + uncountable noun" e.g. the amount of money.
- Don't use it with countable nouns e.g. the amount of person/people.

proportion

- Only use this to describe percentages (not numbers).
- Use "the proportion of + plural noun" e.g. the proportion of people.

figure

- Use "the figure for + plural noun" e.g. the figure for visitors to the UK.
- Use it with uncountable nouns e.g. the figure for unemployment.
- Use it with countries e.g. the figure for Canada.
- Use it with percentages e.g. the figure (for...) rose to 10%.

Lưu ý 6: Phân biệt INCREASE động từ và INCREASE danh từ

- Increase nếu là động từ sẽ đi với giới từ by hoặc to 
- Increase nếu là danh từ sẽ đi với giới từ in hoặc of 

Thông thường increase in sth sẽ mang nghĩa là sự gia tăng lên cái gì

Ví dụ: Businesses are facing a 12% increase in energy costs.
an increase of sth = 1 sự gia tăng lên bao nhiêu

Ví dụ: Revenue last year was $347 million, an increase of 26%.

Xét ví dụ sau:
Our main aim is to increase sales by 12% this year.
There were 39,000 new cases last year - an increase of six percent.
Any increase in production would be helpful.
Some people blame television for the increase in crime.
An increase in average temperature by only a few degrees could cause environmental problems worldwide.

Lưu ý 7: Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong IELTS Writing Task 1

Top 10 lưu ý để đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1

Lưu ý 8: Chú ý cách dùng Spending và Expenditure, cả 2 đều đi với giới từ ON
Tham khảo các ví dụ dùng từ Spending như noun ở đây:

- spending on sth
- increase/raise/boost spending
- Government spending on health spending cuts 
- Consumer spending has more than doubled in the last ten years.
- Net spending on Britain's infrastructure last year was £2.6 billion. 
- The huge retailer increased spending on health care for its employees.

Tham khảo các ví dụ dùng từ EXPENDITURE như noun ở đây:

- It's part of a drive to cut government expenditure.
- The government's annual expenditure on arms has been reduced.
- The expenditure of effort on this project has been enormous.

Lưu ý 9: Những từ như Show/ illustrate / reveal sẽ không chia thì trong IELTS Writing Task 1 phần mô tả biểu đồ

Xét ví dụ sau:

Top 10 lưu ý để đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1

Thì bài này sẽ phải chia thì Simple Past vì năm 2009, tuy nhiên những cụm từ mô tả shows/ illustrates.... thì vẫn chia thì hiện tại vì hành động xem xét và xem nhận xét là ở hiện tại đang nghiên cứu biểu đồ, chứ không liên quan gì tới quá khứ cả

Câu Introduction & Overall sẽ viết như sau:
Given are the charts illustrating the gender and age distribution of adults who took part in evening courses at an education center in 2009. Overall, it is evident that females were almost more active in evening classes than males and that the proportion of evening course participants increased with age

Lưu ý 10: Tập sử dụng động từ "Range" để miêu tả số liệu
Range from sth to sth

Tham khảo những ví dụ dưới đây:

- Tickets range from $12 to $35. 
- Choose from 13 colours, ranging from classic white to antique blue.
- Her books range from fantasy stories to historical novels. 
- Annual rainfall ranges from 10 centimetres up to 50 centimetres. 
- The planks range from 3 to 6 metres in length. 
- His fans range from pensioners to young children. 
- Crowd estimates ranged from 400,000 to more than a million.

MaxLearn – Số 1 luyện thi IELTS lên điểm nhanh

Tự hào là Silver Partner lâu năm của Hội Đồng Anh.

Đơn vị hàng đầu về luyện thi IELTS cấp tốc cam kết đảm bảo đầu ra

Đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào đào tạo IELTS online 4 kỹ năng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cam kết mang lại những khóa học chất lượng 5 sao đảm bảo đầu ra.

Thành Tích
 • Chung Nhan ML Silver 3
 • Chung Nhan ML Silver 2
 • Chung Nhan ML Silver1
 • Chung Nhan MLĐT
 • Chung_Nhan_ML_Bronze
 • Học sinh tiêu biểu
 • HOCSINHTIEUBIEU_QuangNhat
 • HOCSINHTIEUBIEU_ML_Thuhoai
 • HOCSINHTIEUBIEU_ML_LamPhuong
 • HOCSINHTIEUBIEU_ML_ChiLan.1
 • HOCSINHTIEUBIEU_BaoAnh
 • Đăng ký học thử
  Hotline Bottom

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MAXLEARN

  Số 85, Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung,
  Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024 3688 3688
  Email: info@ml.edu.vn

  Lầu 1, Tòa nhà VIPD, Số 4, Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao,
  Quận 1, Tp.HCM
  Điện thoại: (028) 3820 7474 / (028) 3820 2615
  Email: info@ml.edu.vn